Wykreślanie firm z rejestru VAT

14 mar

Już ponad 22 tysiące podmiotów zostało wykreślonych przez fiskusa z rejestru podatników VAT – są to dane za okres dwóch miesięcy. Baza ta jest dla firm podstawowym narzędziem weryfikacji, czy ich kontrahent istnieje i czy jest podatnikiem VAT.

Jest to skutek obowiązujących od 1 stycznia tego roku, przepisów pozwalających na wykreślenie podatnika z rejestru bez informowania go o tym, jeśli urzędnikom nie udało się z nim skontaktować lub uznają, że podatnik nie istnieje. Aby tego uniknąć poleca się zadbać o aktualizację podanego fiskusowi adresu, numeru telefonu czy e-maila. Ministerstwo Finansów podaje również, że wśród wykreślonych firm są także takie, które nie składały deklaracji VAT, mimo iż miały taki obowiązek lub wystawiały tzw. puste faktury – czyli faktury dokumentujące fikcyjne transakcje. Jednak największa liczba wykreśleń dotyczy podmiotów gospodarczych które zawiesiły swoja działalność – ok 13 tysięcy.

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność, z myślą by w krótkim czasie wrócić do biznesu, udadzą się aby odwiesić działalność dowiedzą się, że w rejestrze podatników VAT już ich nie ma. Nikt im wcześniej nie oznajmi o ich wykreśleniu.

Z nowych przepisów wynika, że podmiot może stracić status podatnika VAT, gdy zawiesi wykonywanie działalności na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na co najmniej sześć miesięcy. Mogłoby się wydawać, że jeżeli nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia to czas ten liczony będzie od tego dnia, jednak okazuje się, że organy wykreślają przedsiębiorców licząc sześciomiesięczny termin wstecz.

Pozwalają na to przepisy przejściowe ogłoszone 15 grudnia, które stanowią, że nowe regulacje stosuje się do zgłoszeń rejestracyjnych złożonych przed 1 stycznia 2017 r.

Opublikowanie zmian dwa tygodnie przed wejściem w życie, dodatkowo w okresie świątecznym, nie dało wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się przez przedsiębiorców z przepisami i podjęcie jakichkolwiek działań. Teraz okazują się oni zaskoczeni takim obrotem spraw, zwłaszcza, że nikt ich nie informuje o wykreśleniach. Ci którzy zdecydowali się na kontynuowanie prowadzenia działalności, a zostali wykreśleni z rejestru, mogą poinformować urząd skarbowy o odwieszeniu działalności i zostaną przywróceni do rejestru ze statusem, jaki posiadali przed dniem zawieszenia.

Wykreślanie firm z rejestru VAT