Tag Archives: VAT

VAT wynikający z pustej faktury płaci ten który wprowadził ją do obrotu

04 sie

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1459/15, orzekł, że wystawcą dokumentu nie jest ten, kogo dane widnieją na fakturze, lecz ten, kto wprowadził ten dokument do obrotu. Sprawa dotyczyła elektryka prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Problemów przysporzył mu jego brat, który zajął się handlem pustymi fakturami. Faktury te […]

Celowe zaniżanie ceny towaru z większą stawką VAT jest nadużyciem

05 cze

Sprzedaż zestawu, w którym cena towaru ze stawką 23 proc. VAT jest zaniżona, a cena innego ze stawką 5 proc. jest zawyżona, to sztuczne działanie mające na celu osiągnięcie korzyści podatkowej – orzekł NSA w wyroku z 26 maja 2017 r., sygn. akt I FSK 1944/15, stosując tym samym klauzulę nadużycia prawa z której od […]

Bez faktury nie ma kosztu, nawet jeśli zapłata wynikała z wyroku sądu

30 maj

Zapłata, która wynikała z wyroku sądu nie będzie kosztem podatkowym, jeśli nie ma faktury od wykonawcy – tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2017 r. (sygn. akt II FSK 4113/14). Sprawa dotyczyła banku, który zlecił remont jednego ze swoich oddziałów. W umowie z wykonawcą zgodził się na wykonanie części robót przez […]

Wydatki z programu CSR mogą być ujęte w kosztach ale bez odliczenia podatku VAT

28 mar

Ostatnio zostały wydane interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 1462-IPPB5.4510.1101.2016.1.BC z dnia 16 marca 2017 r. oraz 1462-IPPP3.4512.974.2016.2.JF z dnia 17 marca 2017 r., dotyczące programu CSR (Corporate Social Responsibility) – czyli Społecznej odpowiedzialności biznesu, odnoszące się do ujmowania w kosztach podatkowych finansowanych przez taki program wydatków oraz do odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur potwierdzających […]

Kiedy stosować odwrotne opodatkowanie w budowlance? – Objaśnienie podatkowe Ministerstwa Finansów

22 mar

Ministerstwo Finansów 17 marca 2017 r. opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych. Objaśnienia podatkowe to nowa instytucja prawna, wprowadzona do Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2017 r., ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. nr […]

Wydatki na pracownicze przedszkole można zaliczyć do kosztów, ale nie można z nich odliczać podatku VAT

18 mar

Wydatki na utworzenie, wyposażenie i prowadzenie pracowniczych żłobków, przedszkoli i klubów dziecięcych stanowią koszty uzyskania przychodu, ale jest brak prawa do odliczenia VAT od takich wydatków – WSA w Warszawie w niedawnym wyroku (III SA/Wa 247/16) potwierdził stanowisko fiskusa w tej kwestii. Według sądu, zapewnienie dzieciom opieki w godzinach pracy ich rodziców ma pozytywny wpływ […]

Komornicy są VATowcami

07 mar

Wczorajsza uchwała NSA , zgodna z oczekiwaniami resortu finansów, ale nie korzystna dla komorników. Sąd uznał, że komornicy nie są organem władzy publicznej, ani nie obsługują tych organów tylko prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą, tym samym powinni naliczać i odprowadzać podatek VAT. Stwierdzenie to miało kluczowe znaczenie dla sprawy. W uzasadnieniu uchwały (I FPS 8/16) sędzia Bartosz Wojciechowski […]

Ewidencje VAT od 2017 r. bez prezentacji wszystkich pozycji z faktur

08 gru

Ewidencje VAT bez konieczności rejestracji poszczególnych pozycji z faktury! W związku z informacjami płynącymi ze strony resortu finansów podatnicy obawiali się, że od 2017 roku koniecznym będzie ujmowanie w rejestrach VAT poszczególnych pozycji z faktury sprzedaży i zakupów. Konieczność prowadzenia ewidencji spowodowałaby drastyczny wręcz wzrost nakładów pracy osób prowadzących takie ewidencje. Szczęśliwie udał się nam pozyskać interpretację, […]