Tag Archives: Służba Celno-Skarbowa

Po 1 marca zmiany w administracji skarbowej

10 lut

Pierwszy marca to dzień wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa wprowadza zmiany organizacyjne, zmienione zostaną także zasady prowadzenia kontroli – pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej będą mieli nowe uprawnienia. Zmiany organizacyjne Kompetencje Izb Skarbowych, Izb Celnych oraz Urzędów Kontroli Skarbowej przejmą Izby Administracji Skarbowej. Nowa administracja będzie pod nadzorem 16 dyrektorów Izb Administracji […]