Tag Archives: podatki

Bezpodstawna egzekucja podatkowa nie przerywa terminu przedawnienia

06 maj

To zastosowanie środka egzekucyjnego, którego legalność podlega kontroli, a nie wydanie nieostatecznej decyzji przerywa bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego. Skutkiem tego uchylenie z mocy prawa – w wyniku umorzenia postępowania egzekucyjnego – czynności egzekucyjnej, a tym samym zastosowanego środka egzekucyjnego, oznacza, że jego zastosowanie nie wywołało żadnych skutków prawnych, również w zakresie przerwania biegu przedawnienia zobowiązania […]

Klauzula rozstrzygania wątpliwości – jak działa w praktyce

30 kw.

Klauzula rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (art. 2a Ordynacji podatkowej), od początku wzbudzała obawy ekspertów, którzy zastanawiali się czy w praktyce nie okaże się martwa. Zaniepokojenie to spowodowała zawartość przepisu, który mówi o niedających się usunąć wątpliwościach co do treści przepisów prawa podatkowego, już w samej istocie jest nietrafiony. Sceptycy bali się, że dla Organów […]

Ewidencje VAT od 2017 r. bez prezentacji wszystkich pozycji z faktur

08 gru

Ewidencje VAT bez konieczności rejestracji poszczególnych pozycji z faktury! W związku z informacjami płynącymi ze strony resortu finansów podatnicy obawiali się, że od 2017 roku koniecznym będzie ujmowanie w rejestrach VAT poszczególnych pozycji z faktury sprzedaży i zakupów. Konieczność prowadzenia ewidencji spowodowałaby drastyczny wręcz wzrost nakładów pracy osób prowadzących takie ewidencje. Szczęśliwie udał się nam pozyskać interpretację, […]

Samochody służbowe na potrzeby prywatne

03 sty

Począwszy od stycznia 2015 r. pracownik, który wykorzystuje samochód służbowy na potrzeby prywatne uzyskuje przychód podatkowy w kwocie, odpowiednio: 250 zł miesięczne jeżeli pojemność silnika samochodu nie przekroczy 1600 cm3, 400 zł miesięcznie gdy będzie korzystał z samochodu o pojemności wyższej niż 1600 cm3. Dodatkowo prawodawca zastrzegł, że w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów […]