Tag Archives: podatek vat

Za zwrot VAT ze zwłoką także należą się odsetki

08 wrz

Zwrot nadwyżki naliczonego podatku VAT (nad należnym), jak również zwrot VAT, powinien odbyć się w rozsądnym terminie, zgodnie z zasadą neutralności podatkowej. Jeśli dokonanie zwrotu w takim terminie nie jest możliwe, przedsiębiorcy należą się odsetki. Wykładania zaprezentowana w poprzednim zdaniu ma swoje uzasadnienie w istocie odsetek, bowiem stanowią one rekompensatę za straty finansowe wynikające z […]

Stosowanie pakietu paliwowego zależy od przeznaczenia sprowadzonego paliwa

08 sie

Według orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 11 lipca 2017, sygn. akt I SA/Łd 374/17 (nieprawomocny), nie trzeba stosować pakietu paliwowego, gdy firma sprowadza olej napędowy i produkuje z niego oleje smarowe. W związku z tym opłacenie podatku VAT w ciągu 5 dni również nie jest konieczne. Wcześniej podobnie orzekł WSA w Szczecinie w […]

Menadżer nie zawsze jest podatnikiem VAT

31 lip

NSA w wyroku z 22 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 1014/15, orzekł, że osoba zatrudniona na kontrakcie menadżerskim jest podatnikiem VAT tylko jeśli sam ponosi ekonomiczne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedzialność wobec osób trzecich. Sprawa dotyczyła spółki, która odliczała podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez prezesa zarządu. Była przekonana, że świadczone […]

Celowe zaniżanie ceny towaru z większą stawką VAT jest nadużyciem

05 cze

Sprzedaż zestawu, w którym cena towaru ze stawką 23 proc. VAT jest zaniżona, a cena innego ze stawką 5 proc. jest zawyżona, to sztuczne działanie mające na celu osiągnięcie korzyści podatkowej – orzekł NSA w wyroku z 26 maja 2017 r., sygn. akt I FSK 1944/15, stosując tym samym klauzulę nadużycia prawa z której od […]

Bez faktury nie ma kosztu, nawet jeśli zapłata wynikała z wyroku sądu

30 maj

Zapłata, która wynikała z wyroku sądu nie będzie kosztem podatkowym, jeśli nie ma faktury od wykonawcy – tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2017 r. (sygn. akt II FSK 4113/14). Sprawa dotyczyła banku, który zlecił remont jednego ze swoich oddziałów. W umowie z wykonawcą zgodził się na wykonanie części robót przez […]

Klauzula rozstrzygania wątpliwości – jak działa w praktyce

30 kw.

Klauzula rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (art. 2a Ordynacji podatkowej), od początku wzbudzała obawy ekspertów, którzy zastanawiali się czy w praktyce nie okaże się martwa. Zaniepokojenie to spowodowała zawartość przepisu, który mówi o niedających się usunąć wątpliwościach co do treści przepisów prawa podatkowego, już w samej istocie jest nietrafiony. Sceptycy bali się, że dla Organów […]

Protokół zdawczo-odbiorczy nie przesądza o rozliczeniu VAT

14 kw.

NSA w wyroku (I FSK 1482/15 z 5 kwietnia) orzekł, że to nie protokół zdawczo-odbiorczy przesądza, kiedy wykonawca ma rozliczyć podatek VAT. Liczy się 30 dni od terminu zakończenia prac. Sąd potwierdził stanowisko ministra finansów wyrażone w interpretacji ogólnej z 1 kwietnia 2016 r. (nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141). Minister stwierdził w niej, że datą wykonania usługi budowlanej […]

Kiedy stosować odwrotne opodatkowanie w budowlance? – Objaśnienie podatkowe Ministerstwa Finansów

22 mar

Ministerstwo Finansów 17 marca 2017 r. opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych. Objaśnienia podatkowe to nowa instytucja prawna, wprowadzona do Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2017 r., ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. nr […]

Wydatki na pracownicze przedszkole można zaliczyć do kosztów, ale nie można z nich odliczać podatku VAT

18 mar

Wydatki na utworzenie, wyposażenie i prowadzenie pracowniczych żłobków, przedszkoli i klubów dziecięcych stanowią koszty uzyskania przychodu, ale jest brak prawa do odliczenia VAT od takich wydatków – WSA w Warszawie w niedawnym wyroku (III SA/Wa 247/16) potwierdził stanowisko fiskusa w tej kwestii. Według sądu, zapewnienie dzieciom opieki w godzinach pracy ich rodziców ma pozytywny wpływ […]