Tag Archives: klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Kolejne ostrzeżenie szefa KAS przed optymalizacją

07 wrz.

Ministerstwo Finansów opublikowało informację, a w zasadzie kolejne ostrzeżenie przygotowane przez szefa Krajowej Informacji Skarbowej. Tym razem dotyczy optymalizacji podatkowej za pomocą darowizny znaków towarowych. Szef KAS wyjaśnił, że chodzi o optymalizacje opisywane we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych. W wydanej informacji szef KAS zwraca uwagę na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, które […]

Ministerstwo Finansów ostrzega przed sztucznym dzieleniem wynagrodzenia pracowników

21 sierpień

Szef Krajowej Administracji Skarbowej w ostrzeżeniu z 1 sierpnia 2017 r. ostrzega firmy, które sztucznie dzielą wynagrodzenie wypłacane pracownikom na wynagrodzenie podstawowe i wynikające z programów motywacyjnych. Celem takiego działania jest obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, przy zastosowaniu takiego od części wynagrodzenia nie jest odprowadzany podatek w wysokości 32-proc. PIT, tylko 19-proc. podatek […]

Interpretacja otrzymana przed wejście klauzuli nie uchroni przed jej ewentualnymi skutkami

01 sierpień

Nawet jeżeli podatnik otrzymał korzystną dla siebie interpretację podatkową, przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, nie może domagać się potwierdzenia, że ta uchroni go przed klauzulą – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 935/17. Sprawa ta dotyczyła spółki, która jeszcze przed wejściem w […]