Tag Archives: I SA/Wr 2386/14

Protokół zdawczo-odbiorczy nie przesądza o rozliczeniu VAT

14 kw.

NSA w wyroku (I FSK 1482/15 z 5 kwietnia) orzekł, że to nie protokół zdawczo-odbiorczy przesądza, kiedy wykonawca ma rozliczyć podatek VAT. Liczy się 30 dni od terminu zakończenia prac. Sąd potwierdził stanowisko ministra finansów wyrażone w interpretacji ogólnej z 1 kwietnia 2016 r. (nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141). Minister stwierdził w niej, że datą wykonania usługi budowlanej […]