Samochody służbowe na potrzeby prywatne

03 sty

Począwszy od stycznia 2015 r. pracownik, który wykorzystuje samochód służbowy na potrzeby prywatne uzyskuje przychód podatkowy w kwocie, odpowiednio:

  • 250 zł miesięczne jeżeli pojemność silnika samochodu nie przekroczy 1600 cm3,
  • 400 zł miesięcznie gdy będzie korzystał z samochodu o pojemności wyższej niż 1600 cm3.

Dodatkowo prawodawca zastrzegł, że w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 odpowiedniej kwoty (250/400 zł).
Gdyby Twój pracownik korzystał z samochodu służbowego płacąc ci za to, wówczas jego przychód będzie niższy bo wyznaczy go różnica pomiędzy kwotą ustawową (odpowiednio 250/400 zł a tą, którą on płaci ci za korzystanie z samochodu).
UWAGA:
Nowe, obowiązujące od 2015 r., regulacje zawierają jedynie informacje nt. tego jak MUSI być wyznaczany przychód z tytułu korzystania z samochodu służbowego na potrzeby prywatne a nie wskazuje kiedy, w jakich okolicznościach, przychód taki jest osiągany.
PAMIĘTAJ:
Nowe zasady nie mając zastosowania w przypadku korzystania z samochodów przez osoby nie będące pracownikami (np. zleceniobiorcy, członkowie zarządu pełniący funkcję na podstawie powołania lub kontraktu etc.).
WAŻNA:
Jeżeli nie uregulujesz w wewnętrznych instrukcjach zasad korzystania z samochodów służbowych przez pracowników i nie pracowników możesz mieć problemy nie tylko w PIT (jako płatnik) ale również jako podatnik PIT/CIT a nawet w VAT (w tym możesz być zobligowany do stosowania kasy rejestrującej)!

Potrzebujesz pomocy? Zapraszamy…

Tags: , , ,