Publikacje

Publikacje właściciela i współpracowników Kancelarii można znaleźć m.in. w

  • Dzienniku Gazecie Prawnej
  • Rzeczpospolitej
  • Vademecum Głównego Księgowego
  • Monitorze Księgowego

Ważniejsze publikacje książkowe właściciela Kancelarii Radosława Kowalskiego:

  • „Wierzyciel – Podatnik. Podatkowe aspekty windykacji”, Difin 2003 r.
  • „Zdążyć przed fiskusem. Wewnętrzny audyt podatkowy – VAT”, Difin 2003 r.
  • „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Książka podatkowa”, Difin 2003 r.
  • „Opodatkowanie: Obrót wierzytelnościami, windykacja” Unimex 2006 r.
  • „Opodatkowanie: Obrót wierzytelnościami, windykacja” II wydanie Unimex 2007 r.
  • “Podatki w branży farmaceutycznej” Oficyna Prawa Polskiego 2010 r.