Kolejne ostrzeżenie szefa KAS przed optymalizacją

07 wrz

Ministerstwo Finansów opublikowało informację, a w zasadzie kolejne ostrzeżenie przygotowane przez szefa Krajowej Informacji Skarbowej. Tym razem dotyczy optymalizacji podatkowej za pomocą darowizny znaków towarowych.

Szef KAS wyjaśnił, że chodzi o optymalizacje opisywane we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych. W wydanej informacji szef KAS zwraca uwagę na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, które przedstawiają podobne bądź takie same „typowe” czynności, w skład których wchodzą:

  1. Założenie spółki osobowej, niebędącej podatnikiem CIT (spółka jawna, spółka komandytowa), do której przystępują także osoby z najbliższej rodziny wnioskodawcy (bądź wnioskodawców).
  2. Dokonanie przez jednego ze wspólników darowizny na rzecz takiej spółki osobowej, w postaci wartości niematerialnej i prawnej (np. prawa do znaku towarowego), która była wytworzona przez darczyńcę i wykorzystywana w jego dotychczasowej działalności gospodarczej.
  3. Rozpoczęcie wykorzystywania otrzymane wartości niematerialnej i prawnej przez spółkę osobową poprzez udzielenie wspólnikom, w tym darczyńcy, licencji na wykorzystywanie otrzymanego w drodze darowizny prawa.

Dzięki takiemu działaniu podatnicy uzyskują wymierne korzyści. Jak tłumaczy szef KAS, spółka osobowa zaczyna amortyzować znak towarowy i zalicza do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne. W tym samym czasie wspólnik, który wniósł znak w formie darowizny, zalicza do swoich kosztów podatkowych opłaty licencyjne. W konsekwencji spółka zaniża swój podatek dochodowy lub zawyża stratę. Wspólnik – darczyńca, zalicza z kolei do kosztów podatkowych wydatki na opłaty licencyjne. Zatem uzyskuje taki sam efekt, jakby amortyzował znak towarowy, który sam wytworzył. Jednak gdyby nie opisana wyżej struktura nie miał by prawa do takiej amortyzacji.

Korzystny efekt podatkowy jest osiągany także dzięki temu, że z podatku zwolniona jest wartość darowizny – czyli wartość niematerialna i prawna (np. znak towarowy).

Szef KAS w wydanym komunikacie wyjaśnia, że zastosowanie tego typu struktury oznacza, że w stosunku do podatnika może zostać zastosowana klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Osoby składające wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej zawierające opisaną powyżej strukturę lub podobną, powinny się zatem liczyć z możliwością uzyskania odmowy wydania interpretacji przez Dyrektora KIS, który może powołać się na wskazaną w informacji argumentację.

Dodatkowo wskazał, że jeśli organy podatkowe dojdą do wniosku, że podatnik w swoich rozliczeniach mógł już zastosować taki schemat optymalizacyjny, mogą wszcząć wobec niego postępowanie, w którym zostanie zastosowana klauzula.

 

Wydanie powyższego ostrzeżenia wyraźnie wskazuje, że praktyka wydawania komunikatów przestrzegających przed unikaniem opodatkowania ma się dobrze, a resort finansów rozwija się w tym zakresie, sięgając do coraz bardziej zmyślnych rozwiązań. Jak przewidywałem przy ostatnio opisywanym komunikacie, to szef KAS stanie się także inicjatorem wydawania ostrzeżeń, co w sumie nie jest niczym dziwnym. To do niego trafiają wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych z opisanymi schematami optymalizacji, zatem to on może reagować na próby wprowadzenia nieuczciwej optymalizacji najszybciej.

podatkowcy.pl

Tags: , , , , , ,