Ewidencje VAT od 2017 r. bez prezentacji wszystkich pozycji z faktur

08 gru

Ewidencje VAT bez konieczności rejestracji poszczególnych pozycji z faktury!

W związku z informacjami płynącymi ze strony resortu finansów podatnicy obawiali się, że od 2017 roku koniecznym będzie ujmowanie w rejestrach VAT poszczególnych pozycji z faktury sprzedaży i zakupów.

Konieczność prowadzenia ewidencji spowodowałaby drastyczny wręcz wzrost nakładów pracy osób prowadzących takie ewidencje.

Szczęśliwie udał się nam pozyskać interpretację, w której DIS w Bydgoszczy potwierdził, że:

“W konsekwencji za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w prowadzonej ewidencji po wejściu w życie od 1 stycznia 2017 r. nowej treści przepisu art. 109 ust. 3 ustawy nie ma potrzeby prezentowania każdej pozycji faktury (sprzedaży i zakupu). Wystarczającym bowiem będzie dla identyfikacji poszczególnych transakcji zawarcie w ewidencji sprzedaży i zakupu danych stron transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej oraz numerów faktur i ich dat sprzedaży, które umożliwiają pełną identyfikację transakcji.”

DIS w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2016 r,

nr 0461-ITPP1.4512.761.2016.1.MN

Tags: , ,