Doradztwo podatkowe

doradztwo podatkowe

W ramach naszej działalności świadczymy pomoc podatkowo-prawną w zakresie:

 • Podatku od towarów i usług (VAT)
 • Podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
 • Podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
 • Podatku i opłaty lokalne
 • Opłaty skarbowej

Oferta usług Kancelarii

 • Stałe (telefoniczne) wsparcie podatkowe
 • Stała obsługa podatkowa
 • Audyt podatkowy
 • Analiza podatkowa
 • Optymalizacja podatkowa
 • Tworzenie procedur podatkowych
 • Sporządzenia opinii podatkowych