Archive | Porady podatkowe

RSS feed for this section

Premia dla twórców również z 50-proc. kosztami uzyskania przychodu

02 sierpień

Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 8/15. NSA uznał, że premia za tworzenie dzieł i utworów jest opodatkowana tak samo jak wynagrodzenie za nie. Bez znaczenia jest to, iż pracodawca wypłaca premie już po przeniesieniu praw autorskich, a dodatkowo według własnego uznania. Sprawa dotyczyła spółki […]

Interpretacja otrzymana przed wejście klauzuli nie uchroni przed jej ewentualnymi skutkami

01 sierpień

Nawet jeżeli podatnik otrzymał korzystną dla siebie interpretację podatkową, przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, nie może domagać się potwierdzenia, że ta uchroni go przed klauzulą – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 935/17. Sprawa ta dotyczyła spółki, która jeszcze przed wejściem w […]

Menadżer nie zawsze jest podatnikiem VAT

31 lipiec

NSA w wyroku z 22 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 1014/15, orzekł, że osoba zatrudniona na kontrakcie menadżerskim jest podatnikiem VAT tylko jeśli sam ponosi ekonomiczne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedzialność wobec osób trzecich. Sprawa dotyczyła spółki, która odliczała podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez prezesa zarządu. Była przekonana, że świadczone […]

Czy część produkcji podatnika z SSE może odbyć się poza strefą ekonomiczną

13 czerwiec

Naczelny Sąd Administracyjny w ostatnio wydawanych wyrokach przyznał przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenach specjalnych stref ekonomicznych (SSE) prawo do zaliczenia wydatków ponoszonych w związku z nabywaniem towarów i usług od przedsiębiorcy spoza SSE do wydatków związanych z działalnością strefową korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.   Dochody przedsiębiorcy prowadzącego działalność na […]

Celowe zaniżanie ceny towaru z większą stawką VAT jest nadużyciem

05 czerwiec

Sprzedaż zestawu, w którym cena towaru ze stawką 23 proc. VAT jest zaniżona, a cena innego ze stawką 5 proc. jest zawyżona, to sztuczne działanie mające na celu osiągnięcie korzyści podatkowej – orzekł NSA w wyroku z 26 maja 2017 r., sygn. akt I FSK 1944/15, stosując tym samym klauzulę nadużycia prawa z której od […]

Zakup kasku i kurtki na motocykl można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

02 czerwiec

Nabycie przez przedsiębiorcę odzieży motocyklowej, np. kasku motocyklowego i kurtki z ochraniaczami, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Biorąc pod uwagę kwestię, iż motocykl będzie wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, można powiedzieć, że tak. Jednak fiskus z takim stanowiskiem się nie zgadza, a sądy? Jest orzeczenie dające nadzieję dla przedsiębiorców korzystających z motocykli. Zgodnie […]

Bez faktury nie ma kosztu, nawet jeśli zapłata wynikała z wyroku sądu

30 Maj

Zapłata, która wynikała z wyroku sądu nie będzie kosztem podatkowym, jeśli nie ma faktury od wykonawcy – tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2017 r. (sygn. akt II FSK 4113/14). Sprawa dotyczyła banku, który zlecił remont jednego ze swoich oddziałów. W umowie z wykonawcą zgodził się na wykonanie części robót przez […]

MF wydało kolejne ostrzeżenie. Tym razem przed optymalizacją za pomocą aportu

24 Maj

22 maja 2017 r. Ministerstwo Finansów wydało drugie ostrzeżenie przed agresywnymi schematami optymalizacyjnymi. Pierwsze dotyczyło unikania CIT od dochodów osiąganych za pomocą zamkniętych funduszy inwestycyjnych. Tym razem ostrzeżenie dotyczy transakcji polegającej na wykorzystaniu aportu, a następnie sprzedaży wniesionego majątku po to by zyskać na wysokich odpisach amortyzacyjnych. Resort wskazał, że najczęściej w takiej agresywnej optymalizacji […]

Zakup mieszkania pod wynajem także jest objęty ulgą

23 Maj

Cel mieszkaniowy realizowany jest nawet wtedy gdy ktoś ma już gdzie mieszkać, a kupił kolejne mieszkanie w celu jego wynajęcia. Przepisy o PIT nie zakazują posiadania więcej niż jednego lokum – tak po krótce orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 maja 2017 r. (sygn. akt II FSK 1053/15). Wyrok ten jest niezwykle ważny […]

Można sprzedać dom zaraz po śmierci małżonka bez podatku

17 Maj

Po śmierci jednego z małżonków, drugi nie musi czekać ze sprzedażą nieruchomości pięć lat aby uwolnić się od obowiązku płacenia podatku dochodowego – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wydanej 15 maja 2017 r. uchwale (sygn. akt II FPS 2/17). Sąd w uchwale tej nawiązał do zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (z łac. In dubio […]