VAT wynikający z pustej faktury płaci ten który wprowadził ją do obrotu

04 sie

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1459/15, orzekł, że wystawcą dokumentu nie jest ten, kogo dane widnieją na fakturze, lecz ten, kto wprowadził ten dokument do obrotu. Sprawa dotyczyła elektryka prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Problemów przysporzył mu jego brat, który zajął się handlem pustymi fakturami. Faktury te […]

MF opublikuje dane największych firm i wszystkich podatkowych grup kapitałowych

03 sie

Resort Finansów do końca września 2018 r. opublikuje dane 4,5 tysiąca największych firm i wszystkich grup kapitałowych. Później takie informacje będą publikowane co roku – donosi Gazeta Prawna. MF przewiduje, że na listę trafi około 1 proc. podatników CIT o największych przychodach oraz wszystkie podatkowe grupy kapitałowe (PGK). To główne założenia opublikowanego projektu nowelizacji ustawy […]

Premia dla twórców również z 50-proc. kosztami uzyskania przychodu

02 sie

Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 8/15. NSA uznał, że premia za tworzenie dzieł i utworów jest opodatkowana tak samo jak wynagrodzenie za nie. Bez znaczenia jest to, iż pracodawca wypłaca premie już po przeniesieniu praw autorskich, a dodatkowo według własnego uznania. Sprawa dotyczyła spółki […]

Interpretacja otrzymana przed wejście klauzuli nie uchroni przed jej ewentualnymi skutkami

01 sie

Nawet jeżeli podatnik otrzymał korzystną dla siebie interpretację podatkową, przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, nie może domagać się potwierdzenia, że ta uchroni go przed klauzulą – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 935/17. Sprawa ta dotyczyła spółki, która jeszcze przed wejściem w […]

Menadżer nie zawsze jest podatnikiem VAT

31 lip

NSA w wyroku z 22 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 1014/15, orzekł, że osoba zatrudniona na kontrakcie menadżerskim jest podatnikiem VAT tylko jeśli sam ponosi ekonomiczne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedzialność wobec osób trzecich. Sprawa dotyczyła spółki, która odliczała podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez prezesa zarządu. Była przekonana, że świadczone […]

Ostrzeżenia MF przed agresywną optymalizacją – grupy kapitałowe

27 cze

Ministerstwo Finansów wydało kolejne, już czwarte, ostrzeżenie przed agresywną optymalizacją podatkową, tym razem, w podatku dochodowym od osób prawnych przy wykorzystaniu podatkowych grup kapitałowych. Schemat działania tej optymalizacji polega na dokonywaniu zbycia kluczowych składników majątku spółki (Spółki A) – np. zabudowanych nieruchomości komercyjnych – bezpośrednio po czym cały dochód z tej sprzedaży przekazywała jako darowiznę […]

Ostrzeżenie MF przed agresywną optymalizacją z wykorzystaniem spółek zagranicznych

19 cze

Tym razem resort finansów zwrócił uwagę na optymalizację za pomocą „rajów podatkowych” oraz na proceder zakładania spółek u naszych sąsiadów w celu nabycia tam samochodów luksusowych i sportowych bez akcyzy oraz z pełnym odliczeniem podatku VAT. To już trzecie ostrzeżenie przed skutkami nieuczciwej optymalizacji wydane przez Ministerstwo Finansów. Dwa poprzednie dotyczyły: unikania podatku od dochodów […]

Czy część produkcji podatnika z SSE może odbyć się poza strefą ekonomiczną

13 cze

Naczelny Sąd Administracyjny w ostatnio wydawanych wyrokach przyznał przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenach specjalnych stref ekonomicznych (SSE) prawo do zaliczenia wydatków ponoszonych w związku z nabywaniem towarów i usług od przedsiębiorcy spoza SSE do wydatków związanych z działalnością strefową korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.   Dochody przedsiębiorcy prowadzącego działalność na […]

Artyści nie zawsze mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło

07 cze

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 2017 r. (sygn. akt III UK 147/16) uznał, że zagranie w spektaklu, tak samo jak opracowanie oprawy konferansjerskiej, nie może być uznane za dzieło, ale za umowę o świadczenie usług, od której powinny zostać odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne. To już druga sprawa przegrana przez tą samą […]

Celowe zaniżanie ceny towaru z większą stawką VAT jest nadużyciem

05 cze

Sprzedaż zestawu, w którym cena towaru ze stawką 23 proc. VAT jest zaniżona, a cena innego ze stawką 5 proc. jest zawyżona, to sztuczne działanie mające na celu osiągnięcie korzyści podatkowej – orzekł NSA w wyroku z 26 maja 2017 r., sygn. akt I FSK 1944/15, stosując tym samym klauzulę nadużycia prawa z której od […]